beruházások

szada.hu

beruházások

szada.hu

beruházások

szada.hu

KMOP-2.1.1/B

Belterületi utak fejlesztése

 

Projekt neve: Belterületi utak építése Szada községben

Projekt leírása: A projekt keretében összesen 1356 m út épül a szükséges csapadékvíz elvezetéssel (a Pazsaki úton egyoldali burkolt árok), valamint a Pazsaki út bal oldalán aszfalt burkolatú járda tervezett. A Margita út csapadékvizének levezésére az ún. Összekötő úton tervezett zárt csapadékvíz csatorna megépítése szintén része a projektnek, továbbá a csapadékvíz befogadó előtt ún. záportározó kialakítása szükséges.

A forgalomtechnikai beavatkozások keretében a Pazsaki út elsőbbségadás táblákkal védetté válik, s a teljes terület 30 km/h sebességkorlátozású lakóövezeti besorolást kap.

Az akadálymentesítési szempontoknak megfelelően a járdaburkolat esetében a szintkülönbségek áthidalása 5%-os lejtő kialakításával történik.

A zöldfelület fejlesztés során a kiépült utak mellett füvesítés, fa és cserjeültetés történik (~200 db), valamint utcánként 2 pad és egy hulladékgyűjtő is kihelyezésre kerül.

 

Kedvezményezett neve, elérhetősége:

Szada Község Önkormányzat
2111 Szada, Dózsa Gy. u. 88.

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:
Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft.
1146 Budapest, Hermina út 17. Déli torony, II-III. em.

www.nfu.hu | www.proregio.hu