beruházások

szada.hu

beruházások

szada.hu

beruházások

szada.hu

 
KMOP-2010-3.3.1/B-10-2010-0020
Projekt neve: Szada, észak- nyugati településrész vízrendezése I. ütem  
Projekt leírása: Szada község kedvező természeti és táji környezetben helyezkedik el Budapesttől alig több, mint 30 kilométerre. Kiemelkedő kulturális és szellemi értékei mellett jelentős a gazdasági potenciálja, mivel ipari parkja van és kiváló a közlekedése (M3 autópálya mellett található, ugyanakkor agglomerációs főútvonal mellett). Szadán a regisztrált vállalkozások száma az elmúlt években dinamikusan növekedett, köszönhetően az ipari parknak is, 2008-ban 315 vállalkozást regisztráltak a településen (KSH 2008.). Szada község a Gödöllőt Váccal összekötő 2104-es főút mentén fekszik, területe 16,70 km2, lakossága 4509 fő (KSH 2010).
A projekt konkrét célja, hogy Szada község észak-nyugati településrész területén sor kerüljön a belterületi vízrendezésre, és ennek I. ütemében az ún. „Mélyárok alsó” valamint az „Övcsatorna” felújítására és bővítésére és az „Összekötő csatorna” kialakítására kerüljön sor az igényeknek és az előzetes tanulmányterveknek megfelelően, amelyekhez kacsolódva valósulhat majd meg a további II. ütemben tervezett „záportározók” és „Mélyárok felső” létesítmények.
Szada észak-nyugati településrész vízrendezése befogadói szinten a projekt megvalósításáig megoldatlan volt, amely az érintett terület egyik legjelentősebb környezeti problémáját okozta, tekintettel az utóbbi évek nagy esőzéseire. A csapadékvíz-elvezető csatornahálózat fejlesztését az indokolta, hogy Szada község belterületén súlyos belvízproblémák jelentkeznek az 1980-as évek óta, melyek az utóbbi egy évtizedben a szélsőséges időjárási körülmények hatására rendszeressé váltak.
 
Kedvezményezett neve, elérhetősége:
Szada Község Önkormányzata
2111 Szada, Dózsa György út 88.
 
Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:
Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft.
1146 Budapest, Hermina út 17. Déli torony, II-III. em.
www.nfu.hu | www.proregio.hu