beruházások

szada.hu

beruházások

szada.hu

beruházások

szada.hu

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY

 
MEGVALÓSULT "A KÖZVILÁGÍTÁS ENERGIATAKARÉKOS ÁTALAKÍTÁSA SZADA NAGYKÖZSÉGBEN" C. PROJECT.
 
SZADA NAGYKÖZSÉG közvilágítási hálózata elvault, a közelmúltig a közterületeken üzemelő lámpatestek egy része nem minden esetben volt képes megfelelően biztosítani a világítástechnikai jellemzők előírt értékelit, ezért szükségesség vált azok cseréje. A projekt az Új Széchenyi Terv keretében, annak pénzügyi segítségével került megvalósítsára.
 
SZADA NAGYKÖZSÉG közvilágítási hálózatán a közelmúltig üzemelő lámpatestek egy része nem minden esetben volt képes megfelelően biztosítni a világítástechnikai jellemzők előírt értékeit. Gödöllő, illetve Budapest fontos elővárosaként a nagyközsgé közvilágítási hálózatán - a korábbi évek fejlesztéseinek ellenére, amelyek a dinamikusan fejlődő község területén megvalósult bővítési munkákban öltöttek testet - a projektet megelőzően zömmel hagyományos fényforrásokkal üzemelő lámpatestek üzemelnek. 
A közvilágítás az alapszolgáltatások közé tartozik, fontos alapfeltétele a biztoságos közlekedésnek, valamint a közbiztonságnak is. Már elérhetők olyan technólógiák (köszönhetően elsősorban a fénykibocsátó dióda, angol rövidítéssel LED fejlesztések területén az elmúlt években végbement "forradalom"-nak), amelyek számottevően alacsonyabb fogyasztást nagyobb fényerőt kínálnak. A tervezett - LED technológiával előállított fényforrásokkal üzemelő- lámpatestekkel a kitűzött cél költséghatékony megvalósítást tesz lehetővé. Az  alkalmazott korszerű technológiával készült lámpatestek - sok egyéb kiváló tulajdonságuk mellett- egyrészt magasabb komfort fokozató megvilágítást biztosítanak, másrészt a fényszennyezés problémáját is hatákonyan orvosolják. A projekt megvalósítását elősegítette, hogy a telelpülés jelenlegi közvilágítási oszlop és a lámpatest tartó szerkezeti statikai- és esztétikai szempontból is jó állapotban vannak, az oszlop távolságok is megfeleőek, ezért alkalmasak voltak az új lámpatestek felszerlésére.
 
Jelen, Európai Uniós pályázati támogatással megvalósult projekt keretei között 901 db lámpatest cseréjét hatjottuk végre LED-es technológiájúakra. Ez településün közvilágíts esetében azt jelenti, hogy éves szinten mintegy 52%-kal lesz alacsonyabb a fogyasztás, nagyobb fényerő mellett.
 
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg. Az Eruópai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 79.091.187 Ft. a kivitelzés 2015.10.15.-2015.10.30. között zajlott